Специфика на индивидуално-личностните изяви на студентите – музикални педагози в професионалната им подготовка (статия) (в съавторство с д-р П. Векилова)


Моцинова, Божана (2000) Специфика на индивидуално-личностните изяви на студентите – музикални педагози в професионалната им подготовка (статия) (в съавторство с д-р П. Векилова) “Педагогически алманах” на ВТУ гр. В. Търново, 2000, с. 62-71


 Посочва специфични проблеми в практическата подготовка на музикалните педагози.
  
 Посочва специфични проблеми в практическата подготовка на музикалните педагози.
 
  2675
 Божана Моцинова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/