Каролина Шути: Някога трябва да съм вървяла по мека трева. Совите летят безшумно. В: Европейски коридори. Русе: Елиас Канети, 2017, с. 407-410; 410-413. ISBN 978-954-2992-34-9.


Ангелова, Пенка (2017) Каролина Шути: Някога трябва да съм вървяла по мека трева. Совите летят безшумно. В: Европейски коридори. Русе: Елиас Канети, 2017, с. 407-410; 410-413. ISBN 978-954-2992-34-9. Русе: Елиас Канети.


 
  Превод
 
 Издадено
  26749
 Пенка Ангелова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/