Петра Ганглбауер: Понякога викам натам. В: Европейски коридори. Русе: Елиас Канети, 2017, с. 143-149. ISBN 978-954-2992-34-9.


Ангелова, Пенка (2017) Петра Ганглбауер: Понякога викам натам. В: Европейски коридори. Русе: Елиас Канети, 2017, с. 143-149. ISBN 978-954-2992-34-9. Русе: Елиас Канети.


 
  Превод
 
 Издадено
  26739
 Пенка Ангелова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/