“Секретът” на цигулковия педагог Николо Паганини” (статия)


Моцинова, Божана (1999) “Секретът” на цигулковия педагог Николо Паганини” (статия) “Педагогически алманах” на ВТУ гр. В. Търново, 1999, с. 132-139


 Разкрива някои специфични особености на цигулковия метод на Паганини.
  
 Разкрива някои специфични особености на цигулковия метод на Паганини.
 
  2673
 Божана Моцинова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/