Хаджи Димитър и Стефан Караджа или Пантеонът


Налбантова, Елена (2019) Хаджи Димитър и Стефан Караджа или Пантеонът Обединената чета на Хаджи Димитър и Стефан Караджата (1868 г.) : материали от националната научна конференция, организирана на 6 юли 2018 г. в Софийски университет "Св. Климент Охридски" / състав., науч. ред. Пламен Павлов, Пламен Митев. София : Фонд. Бълг. памет, 2019, 328 с., с. 310-326 ISBN978-619-7447-02-6COBISS.BG-ID - 1291348964


 Как саможертвата на Х.-Димитровата чета отключва в книжнината механизмите на смяна на Героите в националния Пантеон.
  Статия
 Х. Димитър, Ст. Караджа, Хр. Ботев, национален Пантеон
 Издадено
  26721
 Елена Налбантова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/