Хаджи Димитър и Стефан Караджа или Пантеонът


Налбантова, Елена (2019) Хаджи Димитър и Стефан Караджа или Пантеонът Обединената чета на Хаджи Димитър и Стефан Караджа (1868 г.). Сб. Съст. и ред. Пл. Павлов и Пл. Митев Издат. Българска памет, с. 310-326 ISBN978-619-7447-02-6


 Как саможертвата на Х.-Димитровата чета отключва в книжнината механизмите на смяна на Героите в националния Пантеон.
  Статия
 Х. Димитър, Ст. Караджа, Хр. Ботев, национален Пантеон
 Издадено
  26721
 Елена Налбантова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/