Междуезиковата изосемия в балканските езици с оглед на българско-гръцкото езиково взаимодействие. Научни трудове на ВВОВУ, кн. 28, Филологии. Велико Търново, 1993, с. 87-95.


Петрова, Анастасия (1993) Междуезиковата изосемия в балканските езици с оглед на българско-гръцкото езиково взаимодействие. Научни трудове на ВВОВУ, кн. 28, Филологии. Велико Търново, 1993, с. 87-95.


 
  Статия
 


Хуманитарни науки Филология

Humanities Language, Linguistics, Literature and Theory of Literature

 Издадено
  26709
 Анастасия Петрова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/