Стопанска география на европейските страни. (Авторска част: Европа - общи теми, Западна Европа, Северна Европа, Източна Европа). Русе, Парнас, 1996, 288 с. ISBN 954-856-00-70. COBISS.BG-ID 1029217764


Дерменджиев, Атанас (1996) Стопанска география на европейските страни. (Авторска част: Европа - общи теми, Западна Европа, Северна Европа, Източна Европа). Русе, Парнас, 1996, 288 с. ISBN 954-856-00-70. COBISS.BG-ID 1029217764 Русе, Парнас, 1996, 288 с. ISBN 954-856-00-70. COBISS.BG-ID 1029217764


 
  Книга
 
 
  26703
 Атанас Дерменджиев

1. Дерменджиева, С. Методика на изследователската дейност по регионална география. В. Търново, УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2001, 328 с. ISBN 954-524-296-5 COBISS 1289885412 Цит. на с. 21; 244

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/