Приказки, прошепнати край морето


Бонджолов, Христо (2017) Приказки, прошепнати край морето Делева, Надежда. Приказки, прошепнати край морето. [Предговор]. В. Търново : Фабер, 2017. 7-9 стр. ISBN - 978-619-00-0669-5. COBISS.BG-ID – 1284761572.


 Предговорът представя основните теми, засегнати в сложния и многоаспектен текст на книгата на Надежда Делева "Приказки, прошепнати край морето".
  Отзив
 Надежда Делева, приказки, самоанализ, съвременна българска литература
 Издадено
  26696
 Христо Бонджолов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/