Моята революция


Бонджолов, Христо (1987) Моята революция Читалище. 1987. № 10. С. 4-5.


 Обект на анализ е тематичният обхват и своеобразието на "революцията" в творчеството на Вл. Маяковски и на Вл. Висоцки.
  Статия
 Вл. Маяковски, Вл. Висоцки, литературознание, поезия, революция
 Издадено
  26694
 Христо Бонджолов

1. Раевская,М.А. Восприятие поэзии В.С. Высоцкого в Болгарии: переводы и критика (1972-2009) Диссертация на соискание ученой степени кандидата филологических наук. Кафедра литературно-художественной критики и публицистики факультета журналистики МГУ им. М.В. Ломоносова, 2009. FB 9 09-5/3756. Автореферат диссертации. РГБ ОД, 61 09-10/1557.

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/