Българските концертини за цигулка (студия)


Моцинова, Божана (1993) Българските концертини за цигулка (студия) Трудове на ВТУ “Св. св. Кирил и Методий”, Педагогически факултет, кн. 4 – Педагогически изследвания, том 27


 Студията е част от докторска дисертация на същата тема
  
 Студията е част от докторска дисертация
 
  2669
 Божана Моцинова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/