Социално предприемачество и социално-педагогическа дейност с деца с противообществено поведение. – В: Социални потребности и социално предприемачество. Сборник студии и статии, Горекс Прес, (2013), с. 55-82 (студия).


Тодорова, Теодора (2013) Социално предприемачество и социално-педагогическа дейност с деца с противообществено поведение. – В: Социални потребности и социално предприемачество. Сборник студии и статии, Горекс Прес, (2013), с. 55-82 (студия). Сборник студии и статии, Горекс Прес, (2013), с. 55-82


 
  Студия
 социално предприемачество, деца с противообществени проблеми
 Издадено
  26685
 Теодора Тодорова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/