Демирева, Т, Будева, Соня. (2005) Девиантно поведение. Фабер, В.Търново, второ преработено издание


Тодорова, Теодора (2005) Демирева, Т, Будева, Соня. (2005) Девиантно поведение. Фабер, В.Търново, второ преработено издание у нас


 
  Книга
 
 Издадено
  26684
 Теодора Тодорова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/