Някои особености на изследователския процес в социалната работа с деца правонарушители. – В: Научните изследвания в социалната работа: състояние и приложение. София,ГорексПрес, 2005, с.225-232 ISBN 954-616-152-7 [COBISS.BG-ID 1044369380]


Тодорова, Теодора (2005) Някои особености на изследователския процес в социалната работа с деца правонарушители. – В: Научните изследвания в социалната работа: състояние и приложение. София,ГорексПрес, 2005, с.225-232 ISBN 954-616-152-7 [COBISS.BG-ID 1044369380] у нас


 
  Доклад
 
 
  26683
 Теодора Тодорова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/