Демирева, Т., (2005). Някои особености на изследователския процес в социалната работа с деца правонарушители. – В: Научните изследвания в социалната работа: състояние и приложение, Горекс Прес, София, 2005г.


Тодорова, Теодора (2005) Демирева, Т., (2005). Някои особености на изследователския процес в социалната работа с деца правонарушители. – В: Научните изследвания в социалната работа: състояние и приложение, Горекс Прес, София, 2005г. у нас


 
  Доклад
 
 
  26683
 Теодора Тодорова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/