Съвременни подходи, използвани в социалната работа с деца с противообществено поведение –В: Социална работа с деца и семейства, Горекс Прес, София, 2005г.с.32-39


Тодорова, Теодора (2005) Съвременни подходи, използвани в социалната работа с деца с противообществено поведение –В: Социална работа с деца и семейства, Горекс Прес, София, 2005г.с.32-39 Социална работа с деца и семейства, изд. къща, Горекс Прес, София, 2005г.с.32-39, ISBN 954-616-145-4


 
  Доклад
 социална работа, деца с противообществено поведение, подходи в социалната работа
 Издадено
  26682
 Теодора Тодорова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/