Социално-политически аспекти на работата с деца-правонарушители. – В: сборник: Национална идентичност и евроинтеграция – международна научно-практическа конференция 5-6 юни 2004г.с.433-440


Тодорова, Теодора (2004) Социално-политически аспекти на работата с деца-правонарушители. – В: сборник: Национална идентичност и евроинтеграция – международна научно-практическа конференция 5-6 юни 2004г.с.433-440 сборник: Национална идентичност и евроинтеграция – международна научно-практическа конференция 5-6 юни, ВТУ "Св.Св.Кирил и Методий" Стопански факултет и Икономически ннститут на БАН, изд. ГорексПрес, 2004,ISBN 954-616-139-X


 деца правонарушители, социална политика
  Доклад
 деца правонарушители, социална политика
 
  26681
 Теодора Тодорова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/