Социално-педагогическата дейност с подрастващи с противообществено поведение в променяща се среда –В: сборник: Теория и практика на социалната работа – проблеми и перспективи, София, 2003г. с.224-232


Тодорова, Теодора (2003) Социално-педагогическата дейност с подрастващи с противообществено поведение в променяща се среда –В: сборник: Теория и практика на социалната работа – проблеми и перспективи, София, 2003г. с.224-232 у нас


 
  Доклад
 
 
  26680
 Теодора Тодорова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/