Социална работа с деца с противообществено поведение – 14-16г. – В: сборник: Университетската специалност “Социални дейности” – състояние, проблеми, перспективи. Велико Търново, 2002. с.465-471


Тодорова, Теодора (2002) Социална работа с деца с противообществено поведение – 14-16г. – В: сборник: Университетската специалност “Социални дейности” – състояние, проблеми, перспективи. Велико Търново, 2002. с.465-471 у нас


 
  Доклад
 
 
  26679
 Теодора Тодорова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/