Социална работа с деца с противообществено поведение – 14-16г. – В: Университетската специалност „Социални дейности” – състояние, проблеми, перспективи”, ИК „Комливес”, София, 2002, с.465-471, 954-90730-9-2, [COBISS.BG-ID] 1038869220 ИК „Комливес”, София


Тодорова, Теодора (2002) Социална работа с деца с противообществено поведение – 14-16г. – В: Университетската специалност „Социални дейности” – състояние, проблеми, перспективи”, ИК „Комливес”, София, 2002, с.465-471, 954-90730-9-2, [COBISS.BG-ID] 1038869220 ИК „Комливес”, София у нас


 Докладът разглежда въпроси, свързани със социалната работа с деца правонарушители в България
  Доклад
 социална работа, непълнолетни правонарушители 14-16 г.
 Издадено
  26679
 Теодора Тодорова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/