Съвременни тенденции в обучението на специалисти за социално-педагогическа дейност с деца с противообществено поведение. – В: сборник: Педагогически алманах, Велико Търново, 2002. С-133-138


Тодорова, Теодора (2002) Съвременни тенденции в обучението на специалисти за социално-педагогическа дейност с деца с противообществено поведение. – В: сборник: Педагогически алманах, Велико Търново, 2002. С-133-138


 
  Доклад
 
 Издадено
  26677
 Теодора Тодорова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/