Някои аспекти на превантивната работа с непълнолетните правонарушители в България и Нидерландия. – В: Трудовата заетост и социалната политика в условията на евроинтеграцията. Научно-практическа конференция с международно участие. Свищов, 2000.


Тодорова, Теодора (2000) Някои аспекти на превантивната работа с непълнолетните правонарушители в България и Нидерландия. – В: Трудовата заетост и социалната политика в условията на евроинтеграцията. Научно-практическа конференция с международно участие. Свищов, 2000.


 
  Доклад
 
 Издадено
  26675
 Теодора Тодорова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/