История на Факултет по изобразително изкуство


Косев, Светослав (2013) История на Факултет по изобразително изкуство Издателство “Фабер”, Велико Търново ISBN 978-619-00-0029-7 COBISS.BG-ID - 1266221028, с. 91, 93, 95, 131-135


 Юбилейно издание по повод 50-годишнината на ВТУ “Св.св. Кирил и Методий” 1963 – 2013
  Отзив
 
 Издадено
  26670
 Светослав Косев

1. Петров, Ц., Теофилова, М. История на Факултет по изобразително изкуство. Издателство “Фабер”, Велико Търново ISBN 978-619-00-0029-7 COBISS.BG-ID - 1266221028 с. 91, 93, 95, 131-135

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/