“Преподавателите на Великотърновския университет “Св.св. Кирил и Методий” (1963 – 2013)


Косев, Светослав (2013) “Преподавателите на Великотърновския университет “Св.св. Кирил и Методий” (1963 – 2013) Издателство “Фабер”, Велико Търново с. 500-501. ISBN 978-619-00-0054-9 COBISS.BG-ID - 1266337252


 Юбилейно издание по повод 50-годишнината на ВТУ “Св.св. Кирил и Методий” 1963 – 2013
  Справочнo изданиe (речник, ръководство и др.)
 
 Издадено
  26669
 Светослав Косев

1. Преподавателите на Великотърновския университет “Св.св. Кирил и Методий”. Издателство “Фабер”, Велико Търново, 2013, с. 500-501. ISBN 978-619-00-0054-9 COBISS.BG-ID - 1266337252

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/