Методология на корелационно изследване на деца от начална училищна възраст, изучаващи религия „Християнско възпитание и цифрови медии“


Легкоступ, Магдалена (2019) Методология на корелационно изследване на деца от начална училищна възраст, изучаващи религия „Християнско възпитание и цифрови медии“ Годишно научно-методическо списание „Образование и технологии“, vol. 10/2019, ISSUE 1, ISSN 1314–1791, Бургас, 2019, с. 35–42; http://www.edutechjournal.org/; COBISS.BG-ID 1270431972


 This scientific paper sets out to present the methodology of an upcoming research to explore the effect and frequency of digital media use on Christian education of children of primary school age studying religion. It serves to create a reliable toolbox to provide information on the effects of both the frequency and form of digital media usage among these pupils, providing data on their correlation with the level of Christian upbringing.
  Доклад
 frequency digital media usage, form of digital media usage, Christian upbringing, correlation
 Издадено
  26668
 Магдалена Легкоступ

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/