Българските концертини за цигулка (студия) (33 стр.)


Моцинова, Божана (1989) Българските концертини за цигулка (студия) (33 стр.) Трудове на ВТУ


 Разглежда се същността на жанра концертино и се проследават основните етапи в историческото му развитие. Хронологично се представят българските концертини за цигулка, създадени през периода 20-те – 70-те години на ХХ век, и прави се музикален анализ на всяко от тях, като се посочват особеностите на изразните им средства и на стила им.
  
 Хронологично се представят българските концертини за цигулка
 
  2666
 Божана Моцинова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/