Проект за реставрация на художествените ценности в храм „Св. Николай” в с. Гумощник, Троянско, 2018


Прашкова, Миглена (2018) Проект за реставрация на художествените ценности в храм „Св. Николай” в с. Гумощник, Троянско, 2018 Проектът е депозиран в НИНКН (Национален институт за недвижимо културно наследство) и е съгласуван със Становище на Министъра на културата № 33-НН-722 / 24.10.2018 г..


 М. Прашкова е автор на проект за реставрация на художествените ценности в храм „Св. Николай” в с. Гумощник, Троянско.
  Доклад
 проект, реставрация, художествени ценности
 Непубликувано
  26652
 Миглена Прашкова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/