Участие в проект за реставрация на иконостаса и иконите в храм „Рождество Богородично”, с. Плаково, Великотърновско, 2016.


Прашкова, Миглена (2016) Участие в проект за реставрация на иконостаса и иконите в храм „Рождество Богородично”, с. Плаково, Великотърновско, 2016. Църква "Рождество Богородично" в с. Плаково, Великотърновска област.


 През 2016 г. М. Прашкова участва в проект за реставрация на иконите и иконостаса в църквата "Рождество Богородично" в с. Плаково. Работи основно по консервацията и реставрацията на икони и полихромирани пластични елементи от иконостаса. В екипа участват Д. Косева-Тотева – ръководител, П. Събев, С. Захариев и П. Първанов.
  Изложба
 църква "Рождество Богородично" в с. Плаково, Великотърновско, реставрация, иконостас, икони
 Издадено
  26651
 Миглена Прашкова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/