Реставрация на полихромирани дърворезбени елементи на иконостаса в храм „Св. пророк Илия” в Свищов, 2013.


Прашкова, Миглена (2013) Реставрация на полихромирани дърворезбени елементи на иконостаса в храм „Св. пророк Илия” в Свищов, 2013. Храм "Св. пророк Илия", гр. Свищов


 През 2012–2013 г. е реализиран проект за реставрация на иконостаса в храм "Св. пророк Илия" в Свищов.
  Изложба
 реставрация, иконостас, полихромиране дърворезбени елементи
 Издадено
  26648
 Миглена Прашкова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/