Реставрация на стенописи в църквата „Успение Богородично”, с. Пчелище, 2007.


Прашкова, Миглена (2007) Реставрация на стенописи в църквата „Успение Богородично”, с. Пчелище, 2007. Църква "Успение Богородично" в с. Пчелище


 През 2007 г. М. Прашкова реставрира медальона с изображение на Бог Саваот на свода в църквата "Успение Богородично" в с. Пчелище.
  Изложба
 реставрация, стенописи, църква "Успение Богородично" в с. Пчелище
 Издадено
  26647
 Миглена Прашкова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/