Реставрация на стенописи в църквата „Св. арх. Михаил” в гр. Рила.


Прашкова, Миглена (2002) Реставрация на стенописи в църквата „Св. арх. Михаил” в гр. Рила. Църква "Св. арх. Михаил", гр. Рила


 През 1994–2002 г. М. Прашкова участва в екип при разкриването и консервацията на двата слоя средновековна и възрожденска живопис в църквата "Св. арх. Михаил" в гр. Рила
  Изложба
 реставрация, стенописи, църква "Св. арх. Михаил", гр. Рила
 Издадено
  26646
 Миглена Прашкова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/