Реставрация на стенописи в църквата „Св. Петка”, XVII в., с. Таваличево, Кюстендилско, 2013.


Прашкова, Миглена (2013) Реставрация на стенописи в църквата „Св. Петка”, XVII в., с. Таваличево, Кюстендилско, 2013. Църква "Св. Петка", с. Таваличево, Кюстендилско


 През 2013 г. М. Прашкова участва в екип при реставрацията на новоразкрити стенописи от XVII век в църквата "Св. Петка" в с. Таваличево.
  Изложба
 реставрация, стенописи, църква "Св. Петка", с. Таваличево
 Издадено
  26645
 Миглена Прашкова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/