Помагало по българска фонетика. Задачи и текстове за упражнения (в съавторство с Кирил Цанков, Валентина Бонджолова, Мария Илиева)


Петкова, Анелия (1998) Помагало по българска фонетика. Задачи и текстове за упражнения (в съавторство с Кирил Цанков, Валентина Бонджолова, Мария Илиева) Велико Търново: Фабер. ISBN 9549541215.


 Задачи и текстове за упражнения по българска фонетика.
  Учебник / Учебно помагало
 
 
  26615
 Анелия Петкова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/