Български популярни песни и хора (съставител, с Н. Колев и Ив. Донков)


Моцинова, Божана (1992) Български популярни песни и хора (съставител, с Н. Колев и Ив. Донков) Университетко издателство “Св. св. Кирил и Методий” гр. В. Търново


 Сборникът съдържа популярни български песни и народни хора и е предназначен за ползване от чуждестранни студенти в Център за чуждоезиково обучение на ВТУ “Св. св. Кирил и Методий”
  
 Популярни български песни и народни хора
 
  2660
 Божана Моцинова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/