Връзки между Великотърновската и Скопско-Велешката митрополии (1941-1944 г.), Македонски преглед, 2001, XXIV, кн. 2, стр. 141-144.Македонски научен институт, ISSN 0661-2277 COBISS.BG-ID 1155227108


Малев, Людмил (2001) Връзки между Великотърновската и Скопско-Велешката митрополии (1941-1944 г.), Македонски преглед, 2001, XXIV, кн. 2, стр. 141-144.Македонски научен институт, ISSN 0661-2277 COBISS.BG-ID 1155227108 София


 В годините на Втората световна война учредената от СВ.Синод на БПЦ Скопско-Велешка епархия се администрира от Великотърновския митрополит Софроний.
  Статия
 БПЦ, църковна история, митрополит Софроний Търновски, Скопско-Велешка епархия
 Издадено
  26597
 Людмил Малев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/