Модели на Великотърновския митрополит Софроний (1934-1961 г.) за обгрижване и работа с младежта – Духовна култура, 2000, кн.6, стр. 19-23. ISSN 0324-1173 COBISS.BG-ID 1156916196


Малев, Людмил (2000) Модели на Великотърновския митрополит Софроний (1934-1961 г.) за обгрижване и работа с младежта – Духовна култура, 2000, кн.6, стр. 19-23. ISSN 0324-1173 COBISS.BG-ID 1156916196 София


 Великотърновският митрополит Софроний, по времето на своето епархийско служение създава модели и образци за работа на църквата с младите хора.
  Статия
 БПЦ, църковна история, митрополит Софроний Търновски
 Издадено
  26596
 Людмил Малев

1. Цитирано в: Тютюнджиев, Иван, Търновският епископат XII-XXI в., изд. Ровита, Велико Търново, 2007, с.454, ISBN 978-954-8914-22-2 COBISS.BG-ID 1227418340 стр. 387-405

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/