110 години от рождението на Великотърновския митрополит Софроний (1934-1961 г.) – Духовна култура, 1998, кн.4, стр.19-21. ISSN 0324-1173 COBISS.BG-ID 1119633124


Малев, Людмил (1998) 110 години от рождението на Великотърновския митрополит Софроний (1934-1961 г.) – Духовна култура, 1998, кн.4, стр.19-21. ISSN 0324-1173 COBISS.BG-ID 1119633124 София


 Митрополит Софроний Търновски е един от най-изявените митрополити на БПЦ от т.нар. екзархийско поколение. Образец за църковно и обществено служение.
  Статия
 БПЦ, църковна история, митрополит Софроний Търновски


Хуманитарни науки

Humanities

 Издадено
  26595
 Людмил Малев

1. Цитирано в: Тютюнджиев, Иван. Търновският епископат XII-XXI в., изд. Ровита, Велико Търново, 2007, с.454, ISBN 978-954-8914-22-2 COBISS.BG-ID 1227418340 стр. 387-405

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/