По въпроса за отказването на йеродякон Игнатий (Васил Левски) от монашеството и напускането му на духовния сан – Духовна култура, 1997, кн.5, стр 20-25. ISSN 0324-1173 COBISS,BG-ID 1137191652


Малев, Людмил (1997) По въпроса за отказването на йеродякон Игнатий (Васил Левски) от монашеството и напускането му на духовния сан – Духовна култура, 1997, кн.5, стр 20-25. ISSN 0324-1173 COBISS,BG-ID 1137191652 София


 В нач. на 60-те години на 19 в. Йеродякон Игнатий се освобождава от външните атрибути на монашеството, за да участва пълноценно в освободителната борба на българския народ.До смъртта си той не престава да бъде и на висотата на своето духовно служение.
  Статия
 Васил Левски, йеродякон Игнатий, монашеството на Левски, история на БПЦ
 Издадено
  26594
 Людмил Малев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/