Интегрирано и включващо обучение : научно-методически сборник за учителя. Ч. 2 / науч. ред. Анелия Гърбачева


Легкоступ, Магдалена (2012) Интегрирано и включващо обучение : научно-методически сборник за учителя. Ч. 2 / науч. ред. Анелия Гърбачева В. Търново : Веста, 2012. с. 29–70. ISBN - 978-954-543-041-1; 978-954-543-042-8. COBISS.BG-ID - 1246606308


 
  Част от книга / Глава от книга
 
 Издадено
  26583
 Магдалена Легкоступ

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/