Проект за иконостас за параклис на о. Миконос, Гърция, 2004


Захариев, Симеон (2004) Проект за иконостас за параклис на о. Миконос, Гърция, 2004 Параклис на о. Миконс, Гърция.


 Графичният проект е за параклис на о. Миконос, Гърция и е предназначен за иконостас на малък храм.
  Изложба
 проект, иконостас, дърворезба
 
  26574
 Симеон Захариев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/