Франческо Сфилио “Висока култура на цигул-ковата техника” (102 стр.) (превод от италиански език)


Моцинова, Божана (2001) Франческо Сфилио “Висока култура на цигул-ковата техника” (102 стр.) (превод от италиански език) издателство “Сириус 4”, В.Търново


 Трудът на Фр. Сфилио съдържа методически указания за обучение по цигулка, основани на уникалния метод на Николо Паганини.
  
 Методически указания за обучение по цигулка
 
  2657
 Божана Моцинова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/