Комуникационна стратегия - предизвикателство и/или необходимост


Бузов, Емил (2010) Комуникационна стратегия - предизвикателство и/или необходимост Съвременна хуманитаристика, 2010, № 2, с. 116-119, ISSN: 1313-9924, COBISS.BG-ID 1237004260


 
  Статия
 
 Издадено
  26564
 Емил Бузов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/