Играта - условие за усъвършенстване на обучаващо-трудовия процес в началното училище


Бузов, Емил (1995) Играта - условие за усъвършенстване на обучаващо-трудовия процес в началното училище Начално училище, 1995, II, № 2, с. 48-51, ISSN: 1310-0572., COBISS.BG-ID 1129335268


 
  Статия
 
 Издадено
  26562
 Емил Бузов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/