Изграждане на позитивна среда в занималнята и класната стая


Бузов, Емил (2005) Изграждане на позитивна среда в занималнята и класната стая Годишник на Бургаски свободен университет, 2005, с. 110-116, ISSN: 1311-221X.- 13, COBISS.BG-ID 1169718756


 
  Статия
 
 
  26556
 Емил Бузов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/