Интеркултурното образование в мултикултурна училищна среда


Бузов, Емил (2008) Интеркултурното образование в мултикултурна училищна среда Многообразие без граници. Ред. кол.: Пл. Макариев и др., В. Търново: Фабер, с. 85-96, ISBN 978-954-775-896-4, COBISS.BG-ID 1228541924


 
  Статия
 
 
  26554
 Емил Бузов

2. Нунев, Йосиф. Педагогически аспекти на приобщаването и интеграцията в българското образование. Пловдив: АСТАРТА, 2017, с. 106, 112, ISBN 978-954-350-238-9, COBISS.BG-ID 1284256740

1. Алексиева, Мария. Модел на изграждане на мултикултурна образователна среда в началното училище. Казанлък: ИК „Янита“, 2016, с. 35,36, ISBN: 978-954-343-104-5, COBISS.BG-ID 1278726372

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/