Николо Паганини – живот и творчество ІІ-ра част (монография) (второ допълнено издание) (автор) (463 стр.)


Моцинова, Божана (2003) Николо Паганини – живот и творчество ІІ-ра част (монография) (второ допълнено издание) (автор) (463 стр.) изд. АСТАРТА


 Творчеството на Паганини се разглежда на базата на автентични ръкописи и документи, съхранявани в Италия. Дават се сведения за историята на неговата цигулка “Гуарнери дел Джезу” (Каноне) и за Международния конкурс “Премия Паганини”.
  
 Творчеството на Паганини
 
  2654
 Божана Моцинова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/