С. Михайлеску, Б. Ганева. Изразяване на повторяемост и продължителност на действието чрез наречия в български и румънски език


Емилиянова, Боряна (2003) С. Михайлеску, Б. Ганева. Изразяване на повторяемост и продължителност на действието чрез наречия в български и румънски език Съвременни постижения на филологическите науки и университетското обучение по чужд език. Велико Търново, 2003, с. 179-182. ISBN 954-524-377-5.


 
  Статия
 
 Издадено
  26539
 Боряна Емилиянова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/