Законодателна реформа на социалното подпомагане.


Йоргова, Милена (2003) Законодателна реформа на социалното подпомагане. Сб. БЪЛГАРСКИЯТ преход: научно-практическа конференция, 31 май -1 юни 2003 г., София/Великотърновски унив.”Св. св. Кирил и Методий”, Икономически институт, БАН. –София: ГорексПрес, 2003. с. 351-359, ISBN: 954-616-115-2 (в национален референтен списък)


 
  Доклад
 социално подпомагане, социални помощи, социални услуги, социална работа


Социални, стопански и правни науки Социални дейности

Social sciences, economic sciences and law Social Work

 Издадено
  26527
 Милена Йоргова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/