Стара Загора


Добрев, Марин (2013) Стара Загора Издателство "Дъга плюс", Стара Загора, 2013, ISBN 978-954-9387-81-0


 Пътеводител за културноисторическите забележителности, паметници, природа, музеи в Стара Загора
  Справочнo изданиe (речник, ръководство и др.)
 история, град, общество, паметници, култура, природа
 
  26525
 Марин Добрев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/