Марко Шивачев /1892 - 1946/


Добрев, Марин (2014) Марко Шивачев /1892 - 1946/ "Между образа и текста" сборник в чест на доц. Ружа Маринска, Нов български университет, София, 2014, ISBN 978-954-535-807-4


 Биография и творчески път на художника
  Статия
 живопис, пейзаж, портрет, Казанлък, Академия,
 
  26524
 Марин Добрев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/