Георги Данчов- Зографина, художникът на една драматична епоха


Добрев, Марин (0) Георги Данчов- Зографина, художникът на една драматична епоха Годишник на Тракийски университет, Педагогически факултет, 2008 Стара Загора, ISSN 1312-286X


 Живот и творчество на Георрги Дончов /1846-1908/ възрожденски иконописец, революционер, общественик
  Доклад
 иконопис, живопис, Левски, заточеник, Съединение
 
  26522
 Марин Добрев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/