120 години от рождението на Марио Жеков


Добрев, Марин (0) 120 години от рождението на Марио Жеков Инфо СБХ, бр.3 2018 София, ISSN 1313-9622


 Кратък разказ за живота и творчеството на един от най-значимите майстори на морския пейзаж
  Статия
 живопис, рисунки, изложби, сценография, Франция, Дубровник, Черноморие
 
  26520
 Марин Добрев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/