Didactic situation of test levels in the 9- th class


Дерменджиева, Стела (2019) Didactic situation of test levels in the 9- th class ACTA PEDAGOGICA NATURALIS APNat, Vol 2, No 1, 2019, ”K. Preslavsky” University of Shumen, p. 30-38. ISSN 2603-4468


 
  Статия
 
 
  26512
 Стела Дерменджиева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/